Skip links

Om oss

Gotländska HVB:s verksamhet bygger på miljöterapi, tillit, delaktighet och social färdighetsträning. För att skapa trygghet och kontinuitet för ungdomarna arbetar behandlarna i så kallat medlevarskap. Vi har en fast struktur för studier, aktiviteter, mat och sömnrutiner, allt för att trygga ungdomen och skapa hållbara rutiner.

Vi anpassar behandling utifrån gällande Vårdplan och den enskildes behov. Detta sker genom koordination, processtyrda individuella samtal, genomförandeplan och matchning för vilken metod som fungerar bäst för ungdomen.

Personalen på GHVB har jobbat länge inom socialt ungdomsarbete samt en koppling till Gotland. Det gör det möjligt för oss att hitta individuella och lokala lösningar, som anpassat boende, sysselsättning, särskilda behandlingsinsatser med mera.

Om Vänge

GHVB ligger i lantlig miljö, tre mil sydost om Visby. Boendet är ursprungligen socknens lanthandel, som har anpassats både efter kraven på ett tryggt boende samt husets historia.

Till gården tillhör en stor tomt, med all omsorg det kräver, med kryddgård, hönsgård och möjlighet att utöva aktiviteter. På gården finns ytterligare byggnader, däribland en flygel där ungdomen kan bo i ett senare skede av placeringen, samt ett mindre hus där ungdomens familj kan bo när de kommer på besök. Vår boendemiljö är hemlik och alla ungdomar har eget rum plus att det finns gemensamma sällskapsytor samt utrymme för enskilda samtal.

killarna

Verksamheten

Verksamheten har åtta platser och tar emot placeringar enligt SoL och LVU. På GHVB vänder vi oss till pojkar med normbrytande beteende i åldrarna 14-17 år. Vardagen hos oss är strukturerad. Går man inte i skola eller har praktik har man styrd sysselsättning med riktiga arbetsuppgifter så som tvätt, städ, kök och trädgård tillsammans med sina medboende och personal. Vi förhandlar inte med vardagsrutiner, utan ser rutiner som primära för en god behandlingsutveckling.

Vi har avtal med Klinteskolan för ungdomar med skolplikt plus att flera gymnasiealternativ finns i Visby.

Våra insatser

Vår verksamhet bygger på miljöterapi som genomsyras av öppen kommunikation, delaktighet och socialfärdighetsträning. För att skapa trygghet och kontinuitet för ungdomarna, arbetar personalen i så kallat medlevarskap.

Vi har kvällsmöten där ungdomar och personal samlas för att gå igenom hur dagen varit, planerar för nästkommande dag och där ungdomarna ges möjlighet att komma med synpunkter och förslag. I vardagen med ungdomarna jobbar personalen med positiv förstärkning, spegling och ett lågaffektivt bemötande. En viktig faktor för att ungdomens behandling ska bli framgångsrik är att familjen, när det är möjligt, görs delaktig i ungdomens förändringsarbete. Vi erbjuder därför samtal med föräldrar och syskon med syfte att öka familjens förståelse för ungdomens problematik och hur olika faktorer samverkar.

Fler metoder anpassas efter individuella behov och matchar placeringstiden.